Tittel Navn E-post Telefon
Leder Jens L. Larssen Send e-post 902 09 958
Nestleder Frode Zeylon Send e-post 909 82 746
St.medl. m/ansv. for merkantil Henriette Amundsen Send e-post 913 81 672
St.medl. m/ansv. for kartotek Mari Sperre Andreassen Send e-post 454 12 746
St.medl. repr. for Fotball Lill Thøgersen Send e-post 926 17 460
St.medl. repr. for Håndball Rune Thøgersen Send e-post 464 28 665
St.medl. repr. for Anlegg Torfinn Bønøgård Send e-post 911 93 489
St.medl. repr. for Ormtjernhytta Egil Hult Send e-post 932 44 402