TTIF's historie gjennom avisutklipp, årsberetninger, protokoller o.l.

Gjennom 100 år så skjer det utrolig mye i en idrettsklubb på TTIF sin størrelse, fra den spede starten i mai 1916 frem til 2016 hvor vi har snaut 1000 medlemmer.

Opp gjennom årene har mye blitt tatt vare på i form av avisutklipp, årsberetninger, protokoller og lignende. I forbindelse med 100-års jubileet ble det bestemt at vi skulle digitalisere alt vi har av dette. Høsten 2015 ble det derfor investert i utstyr for digitalisering. Klubbens ungdommer har stilt opp og gjort en fantastisk jobb med å skanne og digitalisere historien om TTIF slik at alle kan få ta del i arkivet som klubben råder over. Det er veldig mye materiell som har vært gått gjennom, og vi har gjort vårt beste for å publisere det for allmenheten. Det er fortsatt noe jobb som gjenstår, så det vil fremdeles komme til nye elementer på denne siden.

På de tilhørende undersidene her så vil dere finne resultatet av jobben som er gjort gjennom høsten, vinteren og våren.

Sammen med jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med 100-års jubileet så vil dette materiellet være med på å fortelle historien om TTIF på en flott måte - Idrett og samhold gjennom 100 år.

Årsberetninger/Årsrapporter/Årbok TTIF Fotball