Norges Idrettsforbund oppfordrer alle klubber til å ha klare retningslinjer på hvordan man håndterer eller praktiserer viktige saker i klubben. Dette for å ha tydelige beskrivelser på hvordan som forteller hvordan klubben jobber.

Her finner man en oversikt over de retningslinjene som er vedtatt i TTIF (PDF-filer).