TTIF's idrettsanlegg ligger idyllisk til ved Femsjøens bredder. Anlegget består av 1 hovedbane med naturgress, 1 kunstgressbane m/flomlys, treningsfelt med naturgress og Tistedalshallen.

Fresenius Kabi er vår støttespiller vedrørende vedlikehold av stadionanlegget og Tistedalshallen

 

Tistedalshallen

Tistedalshallen ble åpnet i 1992. I 2022 startet utbygging av hallen med en ekstra hallflate. I oktober 2022 åpnet den "gamle" hallflaten i oppusset tilstand. Hallflate 2 er planlagt å tas i bruk januar 2023.

 

Tistedal stadion

Tistedal stadion ble åpnet 1. september 1926. Det var en grusbane som lå på stedet som i dag huser kunstgressbanen. I 1947 ble dagens hovedbane innviet. Den gjennomgikk en større oppgradering i 1976 da det ble lagt nytt gressteppe og tribune med plass til ca. 1000 personer ble bygget.

 

Tre fotballbaner

På slutten av 80-tallet kom treningsfeltet med naturgress. Tistedalshallen sto ferdig i 1992, og huser i tillegg til idrettshall og garderober også klubbrom og møterom.

I 2008 ble det besluttet å bygge en ny kunstgressbane, og denne ble innviet i juni 2009. Rett etter at kunstgressbanen var ferdig startet byggingen av Tistedal skole på grusbanen bak Tistedalshallen. I forbindelse med bygging av skolen ble noe av treningsfeltet brukt til uteområder. På uteområdet ble det blant annet bygget en 7'er kunstgressbane og en ballbinge.

Ormtjernhytta

Ormtjernhytta eies og drives av TTIF, med et eget hyttestyre. Hytta ligger ved vannet og ellers i naturskjønne omgivelser, ca 1 km fra Rv. 21.

Ormtjernhytta fremstår som en svært godt besøkt sportshytte. 

For kontakt:
Kai Adolfsen på mobil: 416 16 688 eller E-post